Wat Betekent de UGR bij LED-verlichting en in welke ruimtes wordt dit gebruikt?

De term UGR staat voor "Unified Glare Rating" en wordt gebruikt als een maatstaf voor de mate van verblinding die wordt ervaren bij het gebruik van verlichting. Het is vooral relevant in situaties waarin visueel comfort en veiligheid van groot belang zijn, zoals in kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere werkplekken.

Verblinding is een ongewenst effect van verlichting dat kan leiden tot vermoeidheid, visuele vermoeidheid en verminderde concentratie. Het kan ook invloed hebben op het comfort en de productiviteit van mensen die langdurig in deze ruimtes werken. Daarom is het belangrijk om de verblinding tot een minimum te beperken.

De UGR-waarde wordt gemeten op een schaal van 10 tot 30, waarbij lagere waarden duiden op minder verblinding en een hoger visueel comfort. Bij LED-verlichting wordt de UGR-waarde beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de vorm en positionering van de lichtbronnen, de reflectie van het licht op de oppervlakken en de aanwezigheid van afschermingen of diffusers.

In kantooromgevingen, waar mensen gedurende lange periodes achter beeldschermen werken, is het verminderen van verblinding van cruciaal belang. LED-armaturen met een lage UGR-waarde zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het licht, verminderen schittering en zorgen voor een comfortabele werkomgeving.

Ook in scholen en universiteiten is de UGR-waarde belangrijk, met name in klaslokalen en studieruimtes waar studenten zich moeten kunnen concentreren en leren zonder hinderlijke verblinding.

In ziekenhuizen en medische faciliteiten is het verminderen van verblinding van groot belang, omdat het de patiënten kan storen en het moeilijk kan maken voor medisch personeel om nauwkeurige observaties te doen.

Naast deze ruimtes wordt de UGR-waarde ook in andere werkplekken en openbare ruimtes in overweging genomen, zoals bibliotheken, musea, hotels en winkels.

Het kiezen van LED-armaturen met een geschikte UGR-waarde voor specifieke ruimtes is essentieel voor het creëren van een comfortabele en productieve omgeving. Door te investeren in LED-verlichting met een lage UGR-waarde kunt u zorgen voor een optimale visuele ervaring en een prettige werkomgeving voor uw medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers.